banner
Daħla | Djarju | Kuntatt


"L-edukazzjoni mhix it-tweġiba għall-mistoqsija imma hija l-mezz għat-tweġiba tal-mistoqsijiet."

William Allin

Iċċelebrajna l-Milied fi spirtu Nisrani ferrieħi...

It-Tnejn 15 ta' Diċembru bdejna n-Novena tal-Milied b'Purċissjoni bil-Bambin fil-madwar taż-żewġ skejjel sekondarji bis-sehem tad-Diretturi Spiritwali Fr. Anthony Fitzpatrick u Fr. Michael Zammit. Il-purċissjoni spiċċat quddiem l-iskola tal-bniet bi ħsieb spiritwali u prietka tat-tfal.

Il-Ħamis 18 ta' Diċembru ġiet iċċelebrata quddiesa għall-istudenti kollha. Qaddes Fr. Michael Zammit u ħadu sehem diversi studenti fosthom studenti li tellgħu play żgħira dwar il-Milied miktuba mis-Sur Ġovann Attard, Uffiċjal Edukattiv. 

 

Quddiesa ta' ringrazzjament għall-istudenti tat-Tieni Sena li rċevew l-Ispirtu s-Santu fis-sagrament tal-Griżma tal-Isqof

 

Żjara tal-kantanta Corazon Mizzi u l-Greenfields fl-iskola

Klikkja hawn biex tara r-ritratti.

Żjara tas-Sur Edgar Preca, ir-raġel tal-President ta' Malta

Klikkja hawn biex tara r-ritratti.

Agħfas hawn biex tniżżel it-timetable tal-klassi tiegħek.

Kalendarju tal-Ewwel Term tas-Sena Skolastika

Piccoli Autori Crescone

competition Five Form 2 students; Kimberly Rega, Charlotte Formosa, Kelly Muscat, Dorita Agius and Leanne Mercieca, represented our school in an Italian competition Piccoli Autori Crescono. Together with other students coming from State, Church and Private Schools, the participants had to write a brief story using 10 given words, testing their creative skills. In addition, they were also asked to illustrate their story with simple drawings. It was a pleasant and fruitful experience for the girls, not only because they were participating in a national competition, but also because they have tested their linguistic skills in a foreign language. The organisers have promised all the ‘authors’ that their work will be collected and printed as a book.  Whilst thanking all the participants for their commitment and participation, let’s hope that will remember this experience!


LEĦĦ IL-MALTI: pubblikazzjoni elettronika maħruġa mid-Dipartiment tal-Malti.

Library Link

Secondary School Certificate & Profiling

Handbook / Informal Education Courses form / Informal Education Organisations form / Non-formal education form (lista ta' organizzazzjonijiet li jistgħu jiġu nklużi fiċ-ċertifikat)